Contact

STRUCTIVO Ltd

Sjedište

Ulica Jovana Gojkovića 15
HR-31000 Osijek,
Croatia

Ured Šamačka 7
HR-31000 Osijek
tel: +385 31 597 897

OIB: 21489767910
MB: 04683170

CONTACT

info@structivo.net
+385 00 222 333

CONTACT US