NAŠE USLUGE

Raspon naših usluga uključuje

VIŠE USLUGA

Pripremu tendera i ponuda

 • Pregled tržišta
 • Procjena troškova temeljena na lokalnim cijenama
 • Analiza cijena i kalkulacija
 • Normativi
 • Izrada sporazuma (MoU) i podizvođačkih ugovora
 • Priprema dokumentacije u skladu sa zahtjevima natječaja i pozitivnom regulativom

Konzultantske usluge

 • Analiza postojećih ugovora/sporazuma, uključujući FIDIC ugovora
 • Analiza i trenutnog stanja i prijedlozi za implementaciju mjera za poboljšanje u planiranju, realizaciji te praćenju i kontroli projekata
 • Analiza tehničkih rješenja i tehnologija u uporabi s prijedlozima za modifikaciju i/ili racionalizaciju
 • Priprema zahtjeva prema Naručitelju i upravljanje izmjenama

Upravljanje projektima i ugovorima

 • Upravljanje Vremenskim planom
 • Upravljanje zahtjevima i izmjenama
 • Upravljanje troškovima
 • Projektni due diligence

Risk Management

 • Analiza ugovora za potencijalnu izloženost rizicima
 • Procjenu razumnosti predviđenih troškova i proračuna
 • Procjenu implementirane kontrole projekata
 • Valorizacija trajanja i logike Vremenskog plana
 • Potvrđivanje ažurnosti izdanih jamstava i police osiguranja
 • Praćenje troškova projekta i odobravanje zahtjeva za plaćanje
 • Praćenje promjena opsega posla i pregled zahtjeva za izmjenama
 • Praćenje promjena opsega posla i pregled zahtjeva za izmjenama
 • Priprema procjene troškova i analize novčanih tokova
 • Preporuke za izvedbena rješenja kako bi zaštitili projektni proračun i raspored.

structivo d.o.o.

Firma Structivo je stvorena u cilju pružanja upravo takve perspektive u vođenju projekata, rješavanja kompleksnih problema i situacija na projektima u graditeljstvu, pružanja konzultantskih usluga i generalno, u cilju osiguranja uspjeha projekata.

Veliko iskustvo na infrastrukturnim projektima i poslovanju u građevinskom sektoru na tržištima jugoistočne Europe, suradnja s velikim međunarodnim izvođačkim firmama, investitorima, projektantima i nadzorima u različitim područjima građevinarstva i zaštite okoliša, kombinirano s projektnim upravljanjem na preko 500 različitih projekata, čine temelje na kojim stoji Structivo.

LEARN MORE

REFERENCE

Naši projekti