Reference

Reference u navodnjavanju – Valtura

GODINA: 2015.

KLIJENT: ISTARSKA ŽUPANIJA, Flanatička 29, 52 100 Pula

UGOVOR: Izgradnja rezervoara / akumulacije "Bakranjša" za sustav navodnjavanja "Valtura", Istra


Popis ugovora o radovima iz područja geotehnike

GODINA: 2015.
KLIJENT: HŽ Infrastruktura d.o.o.
UGOVOR: Zaštita pokosa od odrona kamenja na željezničkoj pruzi Sunja - Volinja - DG


Posebni projekti – Zaštita vjetra

GODINA 2010.

KLIJENT: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Širolina 4 10 000 Zagreb

UGOVOR: Barijere na autocesti ZAGREB - SPLIT - PLOČE, odjeljak TUNEL «SVETI ROK» - MASLENICA


Popis ugovora o radovima iz područja odlagališta i brtvenih slojeva

GODINA: 2015.

KLIJENT: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, 52 100 Pula
UGOVOR: Izgradnja akumulacije Bakranjša u okviru sustava navodnjavanja Valtura


Projekti u tijeku

Konzultantske usluge na realizaciji projekta "Radovi na rekonstrukciji postojećih i izgradnji druge željezničke pruge na Dugom Selu - Križevci