Usluge

Infrastruktura

 • Ceste
 • Autoceste
 • Mostovi
 • Željeznice
 • Tramvajske pruge

Zaštita okoliša

 • Centri za gospodarenje otpadom i odlagališta
 • Zaštita tla i podzemnih voda
 • Zaštita od buke

Sustavi navodnjavanja

 • Izgradnja sustava navodnjavanja s akumulacijama
 • cjevovodi

posebni radovi

 • zaštita od vjetra

We provide consulting and technical support to our clients in the aspect of preparation, planning, execution, monitoring and controlling and of projects, in respect to cost effectiveness, rationalization, organization, risk management and completion of projects in timely manner and required quality. In the process, we use a wide network of our associates, partners and others within professional circles in the Republic of Croatia and whole region

Pripremu tendera i ponuda

 • Pregled tržišta
 • Procjena troškova temeljena na lokalnim cijenama
 • Analiza cijena i kalkulacija
 • Normativi
 • Izrada sporazuma (MoU) i podizvođačkih ugovora
 • Priprema dokumentacije u skladu sa zahtjevima natječaja i pozitivnom regulativom

Konzultantske usluge

 • Analiza postojećih ugovora/sporazuma, uključujući FIDIC ugovora
 • Analiza i trenutnog stanja i prijedlozi za implementaciju mjera za poboljšanje u planiranju, realizaciji te praćenju i kontroli projekata
 • Analiza tehničkih rješenja i tehnologija u uporabi s prijedlozima za modifikaciju i/ili racionalizaciju
 • Priprema zahtjeva prema Naručitelju i upravljanje izmjenama

Upravljanje projektima i ugovorima

 • Upravljanje Vremenskim planom
 • Upravljanje zahtjevima i izmjenama
 • Upravljanje troškovima
 • Projektni due diligence

Upravljanje rizicima

 • Analiza ugovora za potencijalnu izloženost rizicima
 • Procjenu razumnosti predviđenih troškova i proračuna
 • Procjenu implementirane kontrole projekata
 • Valorizacija trajanja i logike Vremenskog plana
 • Potvrđivanje ažurnosti izdanih jamstava i police osiguranja
 • Praćenje troškova projekta i odobravanje zahtjeva za plaćanje
 • Praćenje promjena opsega posla i pregled zahtjeva za izmjenama
 • Praćenje promjena opsega posla i pregled zahtjeva za izmjenama
 • Priprema procjene troškova i analize novčanih tokova
 • Preporuke za izvedbena rješenja kako bi zaštitili projektni proračun i raspored.